DEALER LOCATOR

Our dealer network is strategically well positioned to serve needs of our customers.

Dave Tractor dealers are currently in operation in following districts of the island.

Jaffna Kilinochchi Mulattive
Murunkan Vavuniya Parakramapura
Kebitigollewa Madawachchiya Horowupotana
Trincomalee Rambewa Kahatagasdigiliya
Kantale Serunuwara Anuradhapura
Thalawa Galenbindunuwewa Medirigiriya
Tambuttegama Bulnewa Hingurakgoda
Tambala Kekirawa Puttalam
Nawagattegama Galgamuwa Ambanpola
Dambulla Polonnaruwa Sewanapitiya
Valaichchenai Andigama Nikaweratiya
Galewela Siripura Aranganvila
Batticaloa Chilaw Bingiriya
Wariyapola Wellawa Kuliyapitiya
Lunuwila Malsiripura Hettipola
Sadhunpura Girandurukote Mahiyanganaya
Samanthurai Ampara Nintavur
Saindamaruthu Diwwulapitiya Radawana
Siyabalanduwa Monaragala Buttala
Wellawaya Kalthota Pottuvill
Katharagama Lunugamwehera Suriyawewa
Hambanthota Ambalanthota Ranna
Tihagoda